Implicarea noastră

Obiectivele asociaţiei sunt :

  • informarea şi consilierea părinţilor şi-a profesioniştilor cu privire la hipoacuzie
  • promovarea măsurilor terapeutice, în special în domeniul dobândirii timpurii a limbajului
  • susţinerea unor seminarii pentru părinţi, logopezi şi pedagogi
  • susţinere financiară în situaţii speciale (tehnologie acustică, finanţări pentru facilitarea participării la seminarii de specialitate)
  • susţinerea terapeuţilor care caută posibilitatea de a asista şi a se specializa în instituţii de profil.

Deasemenea, dorinţa noastră este ca aceste activităţi să poată fi preluate, la o data ulterioară, de către un centru independent din România.